-->
22 Mart 2019, Cuma   |   English
Kullanıcı Adı:  Şifre: Kayıt Ol     Şifremi Unuttum
Tekbulut : Bilgi Toplumu Stratejisinin Eylem Planındaki 2,9 Milyar $ Yatırım Gerçekleşmedi
Yazan: Tu?rul Tekbulut / Tübisad Ba?kan?      04 Ocak 2008, Cuma      Sayfayı Yazdır         Tavsiye Et Paylaş
Kesin olmamakla birlikte 2007’de Bilgi Teknolojileri pazarı büyüklüğünün 5,5 milyar ABD Doları’na, Telekomünikasyon sektörünün ise 17 milyar ABD Doları’na ulaştığını söyleyebiliriz. 2006 yılında 2,8 milyon olan ADSL üye sayısı 2007 yılında 4,3 milyona ulaştı.

turk-internet.com Notu : Bu makale, bilişim - internet ve telekom sektörlerimizin önderlerinin kendi kalemlerinden değerlendirme ve öngörülerinin yer aldığı, "CEO DOSYASI ; 2007 Değerlendirmesi, 2008 Öngörüleri" başlıklı dosyamız kapsamında yayınlanmaktadır.


2007 yılınının en iyi tanımlarından biri, “siyasetin ekonominin önüne geçtiği bir yıl” olması gerekir. Ancak bizi uzun vadede ekonomimiz açısından iyimser kılan olgu ise bu süreçten demokratik deneyimlerimizi geliştirerek çıkmamız olmuştur. Bir bakıma, -sürekli siyaset nedenli ekonomik kriz senaryoları ile tutuk davranan- iş alemimize artık daha istikrarlı bir gelecek umudu vaad edebilir, işlerine daha çok yoğunlaşmalarını önerebiliriz.

Yukarıda bahsettiğimiz yoğun siyasi gündem, sektörümüzün ilerlemesine bir sürtünme etkisi yapmış olmakla birlikte, 2007 yılında bilişim sektörümüz yine de büyümesini sürdürebilmiştir. Kesin olmamakla birlikte 2007’de Bilgi Teknolojileri pazarı büyüklüğünün 5,5 milyar ABD Doları’na, Telekomünikasyon sektörünün ise 17 milyar ABD Doları’na ulaştığını söyleyebiliriz. 2006 yılında 2,8 milyon olan ADSL üye sayısı 2007 yılında 4,3 milyona ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2007 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması sonuçlarına göre; hanelerin bilgisayar sahipliği %79,39'a, İnternet’e erişim ise %18,94’e ulaştı. İnternet erişim imkânı olan hanelerde en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü %78,03 ile genişbant (ADSL, vb.) bağlantıdır. Bugün Türkiye’de bir milyon işletmenin 300 bini İnternet’e bağlıdır.

Bilgi Toplumu Stratejisinin Eylem Planında 2007 yılı için öngörülen 2,9 milyar ABD Doları düzeyindeki yatırımlar da gerçekleşmedi. Türkiye’nin topyekun verimliliğini artırma projesi olan bu e-dönüşüm projemizin devletimizin liderliğinde artık zaman kaybedilmeden gerçekleştirilmesini diliyoruz.

TÜBİSAD olarak, bilişim sektörünün hak ettiği noktaya ulaşması için yoğun bir çalışma gündemi sürdürüyoruz. Sektörümüzün büyümesi, iç ve dış sermaye yatırımlarını çekmesi, uluslararası rekabet üstünlüğü edinmesi, inovasyon kapasitesinin ve insan kaynaklarımızın geliştirilmesi, yürüttüğümüz çalışmalardan birkaçıdır.

2007’de Türk bilişim sektörüne yerli ve yabancı sermayeyi çekebilmek amacıyla, yurt içi ve yurt dışında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik Bunlardan bazıları, Finlandiya, Almanya, Hindistan, İsrail ziyaretleri ve CebIT Hannover fuarına katılımımız idi. Singapur, Güney Kore, Estonya gibi yurt dışı ülkelerden gelen heyetlere de Istanbul’da sunumlar gerçekleştirdik. Almanya’nın bilişim sektörü derneği BITKOM ile bir niyet sözleşmesi imzalayarak, bilişimde istenilen düzeyde olmayan Türk-Alman işbirliğini geliştirme kararı aldık.

TÜBİSAD olarak 2006 yılında yapmış olduğumuz bir arama konferansında Avrupa’nın ve bölgenin teknoloji üssü olmak vizyonunu ortaya koymuş, sektörümüz adına ise bilişim hizmetleri gelirlerini 2010 yılına kadar donanım gelirlerine eşitleme hedefini belirlemiştik. Gelişmiş pazarlarda Bilişim hizmetleri ve Yazılım, pazarın %75’ini oluştururken, ülkemizde tam tersi bir oran mevcuttur ve donanım pazarı bilişim pazarının %75’ini oluşturmaktadır. TÜBİSAD olarak bilişim hizmetlerine öncelik vererek ülkemizde üretilen katma değeri artırma yolunda adım atmaya karar verdik. Bu hedef doğrultusunda da TÜBİSAD Hizmetler Komisyonu çalışmaları ile bt_POTA Bilişim Hizmetleri Ortak Platformunu oluşturduk. Bu platformun ortak amacı bilişim sektöründe standartların ve düzenlemelerin oluşmasını sağlamak ve bu standartları garanti altına alacak belgelendirme sisteminin kurulmasıdır. Geçtiğimiz yıl içinde sektörde ve basında bu konuda bir farkındalık oluşturmaktan başlayarak, önemli ilerlemeler kaydettiğimize inanıyoruz. Önümüzdeki yılların en önemli altyapıları ve yatırımları bilişim sektöründe yapılacak. Hiçbir standardı ve denetimi olmayan bilişim sektörünün bu durumu hem hizmet alan hem de hizmet veren kurumları olumsuz yönde etkiliyor. Bilişim sektöründe hala somut verilere ve standartlara dayandırılmadan, ihaleler yapılıyor, mukaveleler imzalanıyor, iş alınıyor veriliyor. Yanlış ihale uygulamaları yüzünden çöken bina projelerini unutmamalıyız. Sektörümüzde hızla üzerinde mutabakat sağlanacak standartlara gereksinim var. TÜBİSAD’ın hazırladığı “BT Hizmetleri Kataloğu”, sektörde, hem hizmet sağlayıcıların hem de hizmeti alanların BT hizmetleri ve standartlarına ilişkin her türlü soruya yanıt bulabileceği bir ilk kaynak oldu.

2007 seçimlerinden önce Türkiye’yi Yönetmeye Aday Siyasi Partilerimize ve Milletvekillerimize Açık Çağrı yapmıştık; telekomda serbestleşmenin sağlanarak sektörün tam ve adil rekabete açılması, genişbant erişiminin ülkemizin her bölgesine ulaştırılması, Ar-Ge çalışmalarına önem verilerek yenilikçi bir ekonominin yaratılması, buna paralel olarak çekirdek sermaye ve risk sermayesi ile yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi, fikri haklar yasasının kararlılıkla uygulanması, bilişim sektörüne özel yasa ve düzenlemeler getirilmesi, rekabet ortamının iyileştirilmesi, “Bilgi Toplumu Stratejisi”ne ve “Eylem Planı”na sahip çıkılarak e-dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi, 5 yılda 1 milyon bilişimcinin eğitiminin sağlanması ile sektöre nitelikli eleman yetiştirilmesi, kitleleri bilgisayar sahibi yapacak projelerin geliştirilmesi, bilişim teknoparklarının kurulması ve tüm bu süreç boyunca e-özgürlükleri kısıtlamadan gelişim döngüsünün sağlanması olarak 11 maddede topladığımız çözüm önerilerimizi kamuoyuna sunmuştuk.

Şu an itibariyle Türkiye bilişim sektörünün en ciddi sorunlarından bir diğeri de ihtiyaç duyulan nitelikte iş gücünün eksikliğidir. Bu konuyla ilgili devlet bazında politikaların geliştirilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulamaktayız. Biz de TÜBİSAD olarak, bilişim alanında eğitim hamlesinin gerçekleştirilmesi için her türlü desteğe ve işbirliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bu alanda da önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu projemizi de 2008’in ilk yarısında kamuoyunun dikkatine sunuyor olacağız.

Bu çalışmaların yanı sıra , bilişim ürünlerini katma değerli hizmetlerle son kullanıcıya ulaştıran satış ve dağıtım kanalı da üzerinde çalıştığımız bir başka önemli konudur. 2007 yılının Aralık ayında düzenlediğimiz bir etkinlik ile bu önemli konuya, - sektörümüzde dağıtım kanalının sesi olarak kurulmuş olan TÜBİDER ile ortak bir çaba içinde – ışık tutmaya çalıştık. Bilişim sektörü dağıtım kanalı, bilişimle üretilen katma değerin topluma kazandırılması için çalışmakta, teknolojiyi insanlarla buluşturmaktadır. Bu kanal yalnızca malı bir merkezden alıp bir başka merkeze ulaştıran bir aracılık müessesi değildir. Sektörümüzün ürünleri buna uygun ürünler değildir. Alınan ürünlerden verim alınabilmesi önemli bir hizmet bileşenini gerektirmektedir. Bugüne kadar donanım ve yazılım kar marjlarının içine yedirilen bilişim eğitimleri ve hizmetlerinin kendi başlarına bir sektör oluşturmasının zamanı gelmiş, hatta geçmek üzeredir. Türkiye çok hızlı bir şekilde hizmet kanalını oluşturmalı ve geliştirmelidir. Değişen rekabet koşullarında, dağıtım kanalını hizmet kanalına dönüştürerek, varlıklarını güçlendirerek sürdürmelerini sağlamalıyız. Yeni iş modelleri, pazarda farklılaştıran çözüm ve hizmetler ile müşteri ilişkileri yönetimi konularının detaylı bir şekilde ele alınmasının kanalın geleceği için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.

Son olarak bilişim altyapısının geliştirilmesi konusuna vurgu yapmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını rekabetçi bir yapıda, uluslararası standartlarda kurmak, uzun vadede bilgi toplumuna dönüşmenin ana koşuludur. Ülkemizin kesintisiz haberleşme güvenliğinin sağlanması, alternatif altyapıların kurulması/kullanılması ve Bilgi Toplumu olma yolunda koyulan hedeflere ulaşılması için, hükümetimize, Ulaştırma Bakanlığı’mıza ve Telekomünikasyon Kurumu’muza büyük görevler düşüyor. 60. Hükümet Programı’nda da yer alan telekomünikasyonda serbestleşmenin sağlanması ve Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetlerinin Sağlanması hedefi doğrultusunda acil önlemler alınması, bir zorunluluk haline gelmiştir.

TÜBİSAD olarak 2007 yılında bilişim sektörünün gelişimi için önemli adımlar attığımıza inanıyoruz, önümüzdeki 2008 yılının da sektörümüz için başarı dolu bir yıl olması dileğiyle, 2008 yılında bu çabalarımızı daha da ileriye götürebilmek için sektörümüzün dayanışma içinde olmasını ve siyasilerimizin de ülkemizin önündeki bilişim fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik gerekli hamleleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz.
Yazan: Tu?rul Tekbulut / Tübisad Ba?kan?      04 Ocak 2008, Cuma      Sayfayı Yazdır         Tavsiye Et Paylaş
  
Eski Haberlerden Bir Tutam
  Bu Kategorideki Son 10 Yazı

  Yorumlar

Bu yazıya hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.Yorum yazabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.
Yukarıdaki giriş panelinden giriş yaptıktan sonra yorum yazabilirsiniz